Realism eller illusion

Boken är en antologi uppsatser om Sveriges säkerhetspolitik under det kalla kriget. Den har initierats inte bara av förhållandena i det kalla krigets Sverige utan också på grund av den nya situation i Östersjöregionen som har skapats av Rysslands agerande. Den företer t ex stora likheter med förhållandena i regionen under det kalla kriget. . . .
→ Läs mer: Realism eller illusion

Så kom JAS-projektet till

Vittnesseminarium kring beslutsprocessen om JAS 39  1979 – 1983

Under dessa år skedde beslutsprocessen som resulterade i satsningen på Saaab och det svenska JAS-systemet. I detta vittnesseminarium, som hölls på Försvarshögskolan den 11 november 2013, framträdde ledande personer från denna beslutsprocess. De representerade den politiska beslutsnivån, myndigheterna och industrin. Sammantaget ger den nu föreliggande . . .
→ Läs mer: Så kom JAS-projektet till

Sveriges förberedelser för västsamarbete i krig

Fil kand Louise Hugemark Malmström behandlar i en kommenterad forskningsöversikt Sveriges förberedelser för västsamarbete i krig. Det är ett ämnesområde där det är viktigt att få fram en översikt av litteraturen och de olika tolkningar som numera finns inom denna. Mycket har hänt sedan Wilhelm Agrell publicerade sin stridsskrift Den stora lögnen- ett säkerhetspolitiskt . . .
→ Läs mer: Sveriges förberedelser för västsamarbete i krig

T-KONTORET Underrättelsetjänst och västsamarbete

Sverige befann sig i frontlinjen när andra världskriget övergick i kalla kriget. Landet var officiellt alliansfritt, men hade ändå starka kopplingar till väst. Med ett unikt läge, alldeles inpå Sovjetunionen.

Den hemliga svenska underrättelsetjänsten T-kontoret rapporterade till det svenska försvaret om händelser bakom järnridån. Samtidigt samverkade T-kontoret med några västliga underrättelsetjänster.

Boken analyserar i . . .
→ Läs mer: T-KONTORET Underrättelsetjänst och västsamarbete

Försvaret av Stockholm under kalla kriget

Planerna, organisationen och hotbilden mot Sveriges huvudstad.

Försvaret av Sveriges huvudstad har gamla anor. Redan Gustav Vasa insåg behovet av att Stockholm hade ett fullgott försvar. Stadens geografiska läge har vållat många militära planerare huvudbry med alla dess vattenvägar och öar.

I boken Försvaret av Stockholm under kalla kriget kan vi läsa om den . . .
→ Läs mer: Försvaret av Stockholm under kalla kriget