Var beställa böcker

Beställning av böcker sker till:

Herman Fältström herman.faltstrom@fokk.eu

eller

Försvaret och det kalla kriget
c/o Fältströmska gården
311 74 Falkenberg

Beställningen bekräftas med att kostnaden (bok+frakt) är insatta på bankgirokonto 5526-0254. Märk talongen, förutom avsändare, med bokens titel.