FoKK 17 Det bästa försvarsbeslut som aldrig kom till stånd