FoKK 05 Rätt sort, kom för sent och var för få

Rätt sort, kom för sent och var för få: marinens avvägningsfrågor under det kalla kriget : vit[t]nesseminarium marinen 8 juni 2004 : marinens planering 1945-1992

Ett vittnesseminarium om marinens planering 1945 – 1992 som syftade till att tydliggöra och strukturera sammanhangen mellan säkerhetspolitiska händelser och den svenska försvarspolitiska planeringen utgående från personliga erfarenheter. Det syftade också till att dokumentera personliga erfarenheter från beslutsfattare som aktivt tjänstgjort i marina förband och som utredare hade deltagit i utvecklingsarbetet.

FoKK 05 Rätt sort, kom för sent och var för få