Utgivna böcker

 1. Hugemark, Bo (red.), Fel sort och för mycket?: arméns avvägningsfrågor under det kalla kriget : vittnesseminarium armén 16 september 2004, Försvarshögskolan, Stockholm, 2004. Läs mer
 2. Zetterberg, Kent (red.), Att skåda Sovjetunionen i vitögat: sex studier kring svenska relationer till Sovjetunionen under det kalla kriget, Institutionen för säkerhet och strategi, Försvarshögskolan, Stockholm, 2004. Läs mer
 3. Wennerholm, Bertil (red.), Snabbare, högre och starkare?: avvägningsfrågor om luftstridskrafterna under det kalla kriget : vittnesseminarium 23 mars 2004, Försvarshögskolan, Stockholm, 2005. Läs mer
 4. Gustafsson, Bengt, Ubåtsfrågan – sanningen finns i betraktarens öga, Försvarshögskolan, Stockholm, 2005. Läs mer
 5. Fältström, Herman (red.);  Rätt sort, kom för sent och var för få: marinens avvägningsfrågor under det kalla kriget : vit[t]nesseminarium marinen 8 juni 2004 : marinens planering 1945-1992, Försvarshögskolan, Stockholm, 2005. Läs mer
 6. Hugemark, Bo (red.), Flexibilitet eller rigiditet?: vittnesseminarium operationer : 12 oktober 2004, Försvarshögskolan, Stockholm, 2006. Läs mer
 7. Nilsson, Sam, Stalin’s Baltic fleet and Palm’s T-office: two sides in the emerging Cold War 1946-1947, Swedish National Defence College, Stockholm, 2006. Läs mer
 8. Wennerholm, Bertil, Fjärde flygvapnet i världen?: doktrinutveckling i det svenska flygvapnet i försvarsbesluten 1942-1958 : underlag, beslut och genomförande i nationellt och internationellt perspektiv, Försvarshögskolan, Stockholm, 2006. Läs mer
 9. Gustafsson, Bengt, Det ”kalla kriget”: några reflexioner, Försvarshögskolan, Stockholm, 2006. Läs mer
 10. Roth , Thomas, Försvar för folkhem och fosterland: den svenska krigsmakten under det kalla kriget – en essäistisk översikt, Försvarshögskolan, Stockholm, 2007. Läs mer
 11. Zetterberg, Kent, Konsten att överleva: studier i Sveriges försvar, strategi och säkerhetspolitik under 200 år, Försvarshögskolan, Stockholm, 2007. Läs mer
 12. Gustafsson, Bengt, Det sovjetiska hotet mot Sverige under det kalla kriget, Försvarshögskolan, Stockholm, 2007. Läs mer
 13. Andersson, Lennart (red.), Svenska flygbaser, Svensk flyghistorisk förening (SFF), Stockholm, 2008. Läs mer
 14. Santesson, Olof, Försvarsmaktens styvbarn: en studie kring det kalla krigets informationstjänst, Försvarshögskolan, Stockholm, 2008. Läs mer
 15. Fältström, Herman (red.), Ubåtsoperationer och kränkningar under det kalla kriget, Försvarshögskolan, Stockholm, 2008. Läs mer
 16. Hugemark, Bo (red.), Blixt från hotfull himmel: beredskap mot överraskande angrepp : vittnesseminarium den 29 oktober 2007, Kungl. Krigsvetenskapsakademien, Stockholm, 2008. Läs mer
 17. Skoglund, Claës, Det bästa försvarsbeslut som aldrig kom till stånd: ett kontrafaktiskt uppslag, Svenskt Militärhistoriskt Biblioteks Förlag, Stockholm, 2009. Läs mer
 18. Fältström, Herman (red.), Vi levde i verkligheten: marinens operationer och taktik under det kalla kriget, Kungl. Örlogsmannasällskapet, Stockholm, 2009. Läs mer
 19. Pettersson, Tommy, Med invasionen i sikte: flygvapnets krigsplanläggning och luftoperativa doktrin 1958-1966, Svenskt Militärhistoriskt Biblioteks Förlag, Stockholm, 2009. Läs mer
 20. Björeman, Carl, År av uppgång, år av nedgång: försvarets ödesväg under beredskapsåren och det kalla kriget, Svenskt Militärhistoriskt Biblioteks Förlag, Stockholm, 2009. Läs mer
 21. Haglund, Magnus, Flottan och det kalla kriget: ett personligt perspektiv, Försvarshögskolan, Stockholm, 2009. Nyutgåva: Svenskt Militärhistoriskt Biblioteks Förlag, Stockholm, 2015. Läs mer
 22. Thörnqvist, Jan (projektledare), Elofsson, Ingemar och Wigert, Lars (red.), Röjdykarna – i vått och torrt, Axel Abrahamssons Tryckeri AB, Karlskrona 2010. Läs mer Utgåva 1Läs mer Utgåva 2
 23. Gustafsson, Bengt, Sanningen om ubåtsfrågan: ett försök till analys, Santérus, Stockholm, 2010. Läs mer
 24. Anderson, Lennart, ÖB:s klubba, Flygvapnets attackeskader under kalla kriget, Svenskt Militärhistoriskt Biblioteks Förlag, Stockholm, 2010. Läs mer
 25. Zetterberg, Kent (red.), Svenska atomvapen. En antologi uppsatser kring frågan om svenska taktiska kärnvapen under kalla kriget, Försvarshögskolan, Stockholm, 2010. Läs mer
 26. Artéus, Gunnar & Zetterberg, Kent (red.), Högsta ledningen: förhållandet mellan regeringen och överbefälhavaren under det kalla kriget, Försvarshögskolan, Stockholm, 2010. Läs mer
 27. Fältström, Herman & Santesson, Olof (red.), På spaning efter det okända: bilder från det kalla krigets ubåtsjakt, Försvarshögskolan, Stockholm, 2010. Läs mer
 28. Holmström, Mikael, Den dolda alliansen: Sveriges hemliga NATO-förbindelser, Atlantis, Stockholm, 2011. Läs mer
 29. Björeman, Carl, Försvarets förfall: konsten att lägga ner försvaret utan att någon bryr sig, Santérus Förlag, 2011. Läs mer
 30. Fältström, Herman (red.), Ytspänning: ett seminarium om kalla krigets verklighet, Försvarshögskolan, Stockholm, 2011. Läs mer
 31. Artéus, Gunnar & Fältström, Herman (red.), Totalförsvaret under Sveriges kalla krig: sex föredrag, Kungl. Örlogsmannasällskapet, Tyresö, 2011. Läs mer
 32. Gribbe, Johan, Stril 60. Teknik, vetenskap och svensk säkerhetspolitik under kalla kriget, Gidlunds förlag, Hedemora/Möklinta 2011. Läs mer
 33. Andersson, Lennart, Fienden i öster: svenskt jaktflyg under kalla kriget, Svenskt Militärhistoriskt Biblioteks Förlag, Stockholm, 2012. Läs mer
 34. Fältström, Herman (projektledare) och Wigert, Lars (red), Sjöminan under kalla kriget, Printfabriken AB, Karlskrona, 2012. Läs mer
 35. Hugemark-Malmström, Louise, Neutralitet med gardering: svenskt västsamarbete i krig – en forskningsöversikt, Medströms Bokförlag, Stockholm, 2014. Läs mer
 36. Roth, Thomas: Försvaret av Stockholm under kalla kriget, Svenskt Militärhistoriskt Biblioteks Förlag, Stockholm, 2013. Läs mer
 37. Nilsson, Sam, T-kontoret: Underrättelsetjänst och västsamarbete i kalla krigets början, Medströms bokförlag, Stockholm, 2013. Läs mer
 38. Anderson, Lennart, Flygvapnets spaningsflyg, Svenskt Militärhistoriskt Biblioteks Förlag, Stockholm, 2013. Läs mer
 39. Munck af Rosenschöld, Sten: Totalförsvarets ledning under kalla kriget, Printfabriken, Karlskrona, 2013. Läs mer
 40. Ekman, Sten, Kalixlinjen – kalla krigets lås i norr – Befästningarna, fasta artilleriet, de svenska planerna och det tänkta sovjetryska anfallet, Svenskt Militärhistoriskt Biblioteks Förlag, Stockholm, 2013. Läs mer
 41. Wennerholm, Bertil, och Zetterberg, Kent, (red.), Militära ledare under kalla kriget, Medströms bokförlag, Stockholm 2015. Läs mer
 42. Wallerfelt, Bengt, Säkerhetspolitik och krigsplanläggning, (Zetterberg, Kent och Santesson, Olof, red.). Läs mer
 43. Björeman, Carl, Var vi redo? Svenska armén under kalla kriget, Svenskt Militärhistorisk Biblioteks Förlag, 2013. Läs mer
 44. Hugemark, Bo (red.), Den stora armén. Medströms bokförlag, Stockholm 2015. Läs mer
 45. Wennerholm, Bertil (red.), Så kom JAS-projektet till. Vittnesseminarium kring beslutsprocessen om JAS 39 1979-83. Forskningsprojektet Försvaret och det kalla kriget, Stockholm, 2015. Läs mer
 46. Karlsson, Birgit, Svensk försvarsindustri 1945-1992, Printfabriken, Karlskrona 2015. Läs mer
 47. Hugemark, Bo (red.), Den stora invasionen, Medströms Bokförlag, Tallinn 2017. Läs mer
 48. Roth, Thomas, Den svenska Krigsmakten under kalla kriget, Svenskt Militärhistoriskt Biblioteks Förlag, (tidigare utgiven som FoKK nr 10: Försvar för folkhem och fosterland: den svenska krigsmakten under det kalla kriget – en essäistisk översikt, Försvarshögskolan, Stockholm, 2007), Stockholm, 2014. Läs mer
 49. Gustafsson, Bengt, Det sovjetiska hotet mot Sverige under kalla kriget, (tidigare utgiven som FoKK nr 12: Det sovjetiska hotet mot Sverige under det kalla kriget, Försvarshögskolan, Stockholm, 2007) Svenskt Militärhistoriskt Biblioteks Förlag, Stockholm 2014. Läs mer
 50. Artéus, Gunnar och Zetterberg, Kent (red.), Realism eller illusion, Svensk säkerhetspolitik under det kalla kriget, Printfabriken, Karlskrona 2016. Läs mer
 51. Fältström, Herman, Slagsida; försvarsbesluten och sjöförsvaret; Printfabriken, Karlskrona 2016. Läs mer
 52. Artéus, Gunnar & Zetterberg, Kent (red.), Views on Sweden, Medströms, 2018. Läs mer
 53. Björeman, Carl, Sex överbefälhavare söker en roll; tvekampen mellan det territoriella och det teknologiska försvaret under kalla kriget och i nutid, Printfabriken, Karlskrona 2017. Läs mer
 54. Wennerholm, Bertil, Svensk luftmakt – när vi hade någon, (under produktion)
 55. Zetterberg, Kent, Förvarningen, (under produktion)