FÖRSVARETS FÖRFALL

Konsten att lägga ner försvaret utan att någon bryr sig

Sverige hade en gång ett invasionsförsvar. Det varade i århundraden men är nu blott ett minne. I dag har det till 90 procent försvunnit. Det är den största svenska nedrustningen genom tiderna. Sveriges försvar är i dag en miniatyr och det nya säkerhetstänkandet har . . .
→ Läs mer: FÖRSVARETS FÖRFALL

Högsta ledningen

Förhållandet mellan regeringen och överbefälhavaren under det kalla kriget

Det finns starka politiska och vetenskapliga skäl att närmare studera hur förhållandet mellan den politiska och den högsta militära ledningen i Sverige gestaltade sig under det kalla kriget. Den kommande boken presenterar resultatet av en sådan studie.

Gunnar Artéus har utrett den historiska bakgrunden till . . .
→ Läs mer: Högsta ledningen

Totalfösvaret under Sveriges kalla krig

Sex föredrag

Det svenska totalförsvaret är ingen organisation eller myndighet. Det är ett begrepp och som sådant unikt i världen. Det omfattar alla de åtgärder (fysiska, organisatoriska och personella) som vidtas för att förbereda samhällets omställning till krigsförhållanden. Med totalförsvar avses alla de åtgärder som är nödvändiga för att förbereda landet inför yttre hot . . .
→ Läs mer: Totalfösvaret under Sveriges kalla krig

På spaning efter det okända

Bilder från det kalla krigets ubåtsjakt

Efter U 137-affären tog de svenska ubåtsjakterna fart och rapporteringen om incidenter och kränkningar i svenska vatten ökade. Mediebevakningen blev intensiv, inte minst vid Hårsfjärden 1982 och i Karlskrona 1983 och 1984, dock utan att någon ubåt kunde fångas in. Till bilden hörde att den svenska ubåtsjaktförmågan var . . .
→ Läs mer: På spaning efter det okända