SJÖMINAN under kalla kriget

Minan som vapen till sjöss har en mer än hundraårig historia bakom sig i fråga om teknisk utveckling och användning. I boken redovisas denna utveckling, den internationella folkrättens regler och hur dessa har efterlevts. Minkrigföringens betydelse och inverkan inte bara sett från den rent sjömilitära aspekten utan även dess påverkan på och svårigheter för . . .
→ Läs mer: SJÖMINAN under kalla kriget

Fienden i öster!

Svenskt jaktflyg under kalla kriget

Under större delen av kalla kriget var det svenska flygvapnet ett av de största i världen. Flygvapnets främsta uppgift var bland annat invasionsförsvar, helst redan ute på havet innan invasionsflottan nådde landets kuster och luftförsvar. Antalet jaktplan var imponerande. Många av dem låg i framkant rent tekniskt och prestandamässigt . . .
→ Läs mer: Fienden i öster!

STRIL 60

Teknik, vetenskap och svensk säkerhetspolitik under kalla kriget

I mitten av 1950-talet inledde det svenska flygvapnet tillsammans med brittisk industri en av de största militära infrastruktursatsningarna i svensk samtidshistoria – utvecklingen av det datoriserade stridslednings- och luftbevakningssystemet Stril 60. Systemet var uppbyggt runt ett antal underjordiska luftförsvarscentraler med automatisk databehandlingsutrustning och digitala datorer som . . .
→ Läs mer: STRIL 60

Den dolda alliansen. Sveriges hemliga Nato-förbindelser.

”ALLIANSFRIHET I FRED SYFTANDE TILL NEUTRALITET I KRIG.” Så löd formeln som trummades in i oss svenskar under Kalla kriget. Men någon svensk försvarsplan för neutralitet fanns inte. I största hemlighet samarbetade Sverige med Nato-länderna i en omfattning som hittills hållits dold för svenska folket. I Den dolda alliansen avslöjas en informell allians med . . .
→ Läs mer: Den dolda alliansen. Sveriges hemliga Nato-förbindelser.

Ytspänning

Ett seminarium om kalla krigets verklighet

Den 4 juni 2010 invigde Marinmuseum i Karlskrona en ny permanent utställning kallad Ytspänning. Det är en exposé över det kalla kriget och särskilt ubåtsjakten sådan den upplevdes under 1980- och 1990-talen. I samband med detta arrangerade Marinmuseum och FoKK:s projekt med stöd från Folke Bernadotteakademien ett kunskapsseminarium . . .
→ Läs mer: Ytspänning