Länkar

Svenska Akademien
Kungl. Vetenskapsakademien
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Kungl. Akademien för de fria konsterna
Kungl. Musikaliska Akademien
Kungl. Krigsvetenskapsakademien
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien
Kungl. Gustaf Adolfs Akademien för svensk folkkultur

Uppsala universitet
Lunds Universitet
Stockholm Universitet
Göteborgs Universitet
Linköpings Universitet
Umeå Universitet

Allmänna försvarsföreningen
Folk och försvar

Riksdagen
Regeringen
Statsrådsberedningen
Utrikesdepartementet
Försvarsdepartementet

Försvarsmakten
Försvarshögskolan
Anna Lindh biblioteket

Sjöfartsverket
Kustbevakningen
Tullverket
Sjöräddningssällskapet
Myndigheten för samhällskydd och beredskap
Rikspolisstyrelsen