Realism eller illusion

Boken är en antologi uppsatser om Sveriges säkerhetspolitik under det kalla kriget. Den har initierats inte bara av förhållandena i det kalla krigets Sverige utan också på grund av den nya situation i Östersjöregionen som har skapats av Rysslands agerande. Den företer t ex stora likheter med förhållandena i regionen under det kalla kriget. Centralt för antologin är frågan om den svenska säkerhetspolitikens realism under det kalla kriget.

Antologin tecknar den svenska säkerhetspolitiken i ett långt tidsperspektiv. Den analyserar tillkomsten av 1968 års omvälvande försvarsbeslut och värderar periodens svenska försvarspolitik i militära termer. Den relaterar säkerhetspolitiken till Sveriges militära alliansfrihet och undersöker hur supermakterna uppfattade svensk säkerhetspolitik. Den avslutande delen ställer tankeväckande och delvis nya frågor om den svenska säkerhetspolitiken under det kalla kriget.

Forskningsprojektet Försvaret och det kalla kriget inbjuder till ett seminarium om Sveriges säkerhetspolitik under det kalla kriget. Centralt för seminariet är frågan om den svenska säkerhetspolitikens realism under det kalla kriget.

Seminariet äger rum på försvarshögskolan torsdagen den 15 september 2016 mellan klockan 14:00 och 16:30.

Ett begränsat antal böcker kommer att finnas tillgängliga att köpa för 100 kronor styck.

Program för seminariet framgår nedan.

Program

Ladda ner boken

Realism eller illusion

Stängd för kommentarer.