Så kom JAS-projektet till

Vittnesseminarium kring beslutsprocessen om JAS 39  1979 – 1983

Under dessa år skedde beslutsprocessen som resulterade i satsningen på Saaab och det svenska JAS-systemet. I detta vittnesseminarium, som hölls på Försvarshögskolan den 11 november 2013, framträdde ledande personer från denna beslutsprocess. De representerade den politiska beslutsnivån, myndigheterna och industrin. Sammantaget ger den nu föreliggande skriften en både bred och fördjupad bild av skeendet. Att vi samtidigt får olika tolkningar och meningar om tillkomsten av JAS-projektet är just vad den framtida forskningen behöver. JAS-projektet har varit omdiskuterat från dess begynnelse och vittnesseminariet belyser detta på många sätt; här läggs grunden för framtida forskning.

Stängd för kommentarer.