T-KONTORET Underrättelsetjänst och västsamarbete

Sverige befann sig i frontlinjen när andra världskriget övergick i kalla kriget. Landet var officiellt alliansfritt, men hade ändå starka kopplingar till väst. Med ett unikt läge, alldeles inpå Sovjetunionen.

Den hemliga svenska underrättelsetjänsten T-kontoret rapporterade till det svenska försvaret om händelser bakom järnridån. Samtidigt samverkade T-kontoret med några västliga underrättelsetjänster.

Boken analyserar i detalj det svenska samarbetet med västmakterna med fokus på kalla krigets början. Den visar hur samarbetet gick till och i vilken omfattning det ägde rum. Boken presenterar även ett unikt bildmaterial och guidar till vad man kan utläsa ur HEMLIG-stämplade dokument.

Sam Nilsson, född 1962, är fil mag. i historia. Under hans studier på Försvarshögskolan i Stockholm växte intresset för svensk underrättelsehistoria och han påbörjade ett mångårigt forskningsarbete i T-kontorets arkiv, som förvaras på Krigsarkivet och delvis fortfarande är hemligt. Sam Nilsson har egen erfarenhet av underrättelseanalys från ett antal tjänstgöringar i den svenska utlandsstyrkan i Bosnien och Kosovo. Han har tidigare utgivit Stalin’s Baltic Fleet and Palm’s T-office.

ISBN: 978-91-7329-115-6

Stängd för kommentarer.