Sveriges förberedelser för västsamarbete i krig

Fil kand Louise Hugemark Malmström behandlar i en kommenterad forskningsöversikt Sveriges förberedelser för västsamarbete i krig. Det är ett ämnesområde där det är viktigt att få fram en översikt av litteraturen och de olika tolkningar som numera finns inom denna. Mycket har hänt sedan Wilhelm Agrell publicerade sin stridsskrift Den stora lögnen- ett säkerhetspolitiskt dubbelspel i alltför många akter. (Ordfront 1991.) Louise Hugemark Malmström har gjort ett värdefullt och noggrant arbete och ställer olika tolkningar mot varandra på en rad centrala områden som berör Sveriges västkontakter.  Det ger läsaren möjlighet att själv ta ställning och fördjupa sig. Avslutningsvis reflekterar hon över varför tolkningarna är så skiftande.

Tolkningarna av innebörden av Sveriges västsamarbete under det kalla kriget kommer att skifta även i framtiden.  Detta oavsett hur mycket nytt källmaterial och nya fakta som kommer i dagen. Ytterst handlar det om relationerna mellan då och nu och om hur vi uppfattar dessa.  Ingenting är dock nytt under solen. Här kan det vara på sin plats att erinra om den gamle romaren Ovidius berömda ord om droppen som urholkar stenen. Detta gör att nya uppfattningar om det förflutna tränger sig fram och till sist kan ta över.

Boken beräknas komma ut under vintern 2013.

Stängd för kommentarer.