Försvaret av Stockholm under kalla kriget

Planerna, organisationen och hotbilden mot Sveriges huvudstad.

Försvaret av Sveriges huvudstad har gamla anor. Redan Gustav Vasa insåg behovet av att Stockholm hade ett fullgott försvar. Stadens geografiska läge har vållat många militära planerare huvudbry med alla dess vattenvägar och öar.

I boken Försvaret av Stockholm under kalla kriget kan vi läsa om den militära försvarsplaneringen under den turbulenta tidsperiod som betecknas som kalla kriget. Atombomben utgjorde ett hot och hänsyn behövde tas till den växande befolkningen. Var skulle förbanden grupperas för bästa verkan och vilka objekt behövde skyddas?

Dessa frågor och mycket mer får du svar på i denna bok. Reservofficeren och 1:e intendenten vid Armémuseum, Thomas Roth, beskriver här ingående och insiktsfullt hur Stockholm skulle försvaras under kalla krigets epok.

Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek, ISBN 978-91-86837-34-1

Stängd för kommentarer.