Fienden i öster!

Svenskt jaktflyg under kalla kriget

Under större delen av kalla kriget var det svenska flygvapnet ett av de största i världen. Flygvapnets främsta uppgift var bland annat invasionsförsvar, helst redan ute på havet innan invasionsflottan nådde landets kuster och luftförsvar. Antalet jaktplan var imponerande. Många av dem låg i framkant rent tekniskt och prestandamässigt var de någorlunda i klass med stormakternas.

För bekämpning av luftmål – det vill säga motståndarens jakt-, bomb- och attackplan samt spaningsplan – fick flygvapnet nya, moderna jetflygplan under 1950-talet och 1960-talet, vilka ersatte de äldre propellerplanen. Under lång tid var SAAB J 29 Tunnan, J 32 Lansen och J 35 Draken kärnan i jaktflyget, vilket utgjorde huvuddelen av flystridskrafterna i flygvapånet.

Föreliggande bok, Fienden i öster!, behandlar jaktflygets roll i invasionsförsvaret under kalla kriget. Den har skrivits av Lennart Andersson, en av landets främsta flyghistoriker, och bygger på hemligstämplat material. Den är en fristående uppföljare till författarens ÖB:s klubba, som handlade om attackflyget under kalla kriget.

Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek, ISBN 978-91-86837-17-4

Stängd för kommentarer.