STRIL 60

Teknik, vetenskap och svensk säkerhetspolitik under kalla kriget

I mitten av 1950-talet inledde det svenska flygvapnet tillsammans med brittisk industri en av de största militära infrastruktursatsningarna i svensk samtidshistoria – utvecklingen av det datoriserade stridslednings- och luftbevakningssystemet Stril 60. Systemet var uppbyggt runt ett antal underjordiska luftförsvarscentraler med automatisk databehandlingsutrustning och digitala datorer som i realtid bearbetade information om situationen i det svenska luftrummet, som underlag för en snabbare och mer noggrann stridsledning av jaktflyg och robotvapen. De lösningar som planerades och upphandlades i slutet av 1950-talet utgjorde stommen i det svenska flygvapnets ledningsorganisation under hela det kalla kriget och fram till slutet av 1990-talet.

Men systemet var inte bara en av det svenska flygvapnets viktigaste tekniksatsningar under det kalla kriget, utan också en av de hemligaste. Flygvapnets systemutbyggnad möjliggjordes av ett omfattande samarbete mellan svenska och brittiska forskare, tekniker och militärer som bidrog till att forma innehållet i den svenska neutralitetspolitiken bortom regeringens officiella retorik.

Boken skildrar systemets tillkomst och betydelse för den svneska säkerhetspolitiken under det kalla kriget utifrån tidigare sekretessbelagt och hittills outforskat material ur svenska och brittiska arkiv.

Janhan Gribbe är civilingenjör och teknik- och vetenskapshistoriker.

Gidlunds förlag, ISBN 978 91 7844 836 4

Stängd för kommentarer.