Den dolda alliansen. Sveriges hemliga Nato-förbindelser.

”ALLIANSFRIHET I FRED SYFTANDE TILL NEUTRALITET I KRIG.” Så löd formeln som trummades in i oss svenskar under Kalla kriget. Men någon svensk försvarsplan för neutralitet fanns inte. I största hemlighet samarbetade Sverige med Nato-länderna i en omfattning som hittills hållits dold för svenska folket. I Den dolda alliansen avslöjas en informell allians med hemliga möten, signalförbindelser och krigsförberedelser med Nato-grannarna Danmark och Norge.

Skandinavien var en enhet med en gemensam fiende: Sovjetunionen. USA såg oss som ”Nato:s sjuttonde medlem”. I krig kunde amerikansk militär hjälp landa i Sverige inom några dygn.

Redan i fred pågick underrättelsesamarbetet västerut. Vid kriser aktiverades de dolda nätverken. Samverkan i krig hade förberetts genom en rad hemliga åtgärder: resor av nyckelpersoner, krigsspel och specialenheter – inklusive en svensk motståndsrörelse. Även Finland hade diskreta kontakter västerut.

I Den dolda alliansen besvaras också kärnfrågan: Vad visste politikerna? Den spännande skildringen bygger på Mikael Holmströms intervjuer med 140 politiker, officerare, diplomater och andra nyckelpersoner i Sverige och utomlands. Åtskilliga dokument som hittills varit hemliga återges i boken.

Stängd för kommentarer.