Ytspänning

Ett seminarium om kalla krigets verklighet

Den 4 juni 2010 invigde Marinmuseum i Karlskrona en ny permanent utställning kallad Ytspänning. Det är en exposé över det kalla kriget och särskilt ubåtsjakten sådan den upplevdes under 1980- och 1990-talen. I samband med detta arrangerade Marinmuseum och FoKK:s projekt med stöd från Folke Bernadotteakademien ett kunskapsseminarium där syftet var att några centralt placerade aktörer och forskare från tiden skulle ge sina analyser och perspektiv på den sista heta fasen av det kalla kriget, ca 1979-1986, och dess efterdyningar.

Fyra talare, forskaren Tomas Ries från Försvarshögskolan, amiral Vladimir Egorov från Ryssland, amiral Tim Sloth Jørgensen från Danmark och kommendören av 1:a graden Emil Svensson från Sverige, gav initierade analyser av det kalla krigets slutfas på den norra flanken. Det tände en debatt hos publiken, som också återges i denna skrift. Här blandas sålunda analyser från väst, öst och det neutrala Sverige till en palett med många färger.

Printfabriken Karlskrona, ISBN 978-91-977973-5-1

Stängd för kommentarer.